تعرفه طراحی و توسعه سامانه های تحت وب
آخرین بروزرسانی : اسفند 1393 خورشیدی

 

فرم محاسبه قیمت تمام شده یک پروژه نرم افزاری بر اساس تعداد نفر ساعت هر بخش

ردیف نوع خدمات نوع تخصص بر اساس دسته بندی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور قیمت پایه بر اساس نرخ نامه
1 امکان سنجی و مصاحبه ونیاز سنجی میانگین تعرفه کارشناس فرایند (متدولوژی) + تحلیل گر  58500
2 تجریه و تحلیل  برنامه نویس – تحلیلگر ، طراح ، مدیر پایگاه داده ، طراح پایگاه داده 63800
3 طراحی پایگاه داده برنامه نویس – تحلیلگر ، طراح ، مدیر پایگاه داده ، طراح پایگاه داده 63800
4 تحلیل گر ارشد  تحلیل گر ارشد، کارشناس امنیت نرم افزار 76500
5 کارشناس امنیت نرم افزار تحلیل گر ارشد، کارشناس امنیت نرم افزار 76500
6 برنامه نویس برنامه نویس – تحلیلگر ، طراح ، مدیر پایگاه داده ، طراح پایگاه داده 63800
7 گرافیست آزمون گر ، آموزش دهنده ، مستند ساز ، تولید راهنما ، گرافیست 42500
8 کارشناس تست و آزمون گر و پیکر بندی میانگین موارد 3 و 4 در نرخ نامه 44650
9 کارشناس کنترل پروژه کارشناس کنترل پروژه 34000
10 مستند ساز + تولید راهنما + آموزش دهنده آزمون گر ، آموزش دهنده ، مستند ساز ، تولید راهنما ، گرافیست 42500
11 کارشناس نصب و راه اندازی کارشناس پشتیبان ، نصب و راه اندازی 29800
12 مدیر پروژه مدیر پروژه ، معمار نرم افزار ، مدیر محصول 89300

قیمت تمام شده یک پروژه نرم افزاری بر اساس تعداد نفر ساعت هر بخش
به ازای 1 (یک) روز کاری و 7 ساعت در روز کار مفید

ردیف نوع خدمات درصد فعالیت تعداد ساعت قیمت پایه بر اساس نرخ نامه قیمت کل
1 امکان سنجی و مصاحبه ونیاز سنجی 5% 0.35 58,500 20,475
2 تجریه و تحلیل 25% 1.75 63,800 111,650
3 طراحی پایگاه داده 13% 0.91 63,800 58,058
4 تحلیل گر ارشد 5% 0.35 76,500 26,775
5 کارشناس امنیت نرم افزار 5% 0.35 76,500 26,775
6 برنامه نویس 20% 1.4 63,800 89,320
7 گرافیست 8% 0.56 42,500 23,800
8 کارشناس تست و آزمون گر و پیکر بندی 3% 0.21 44,650 9,377
9 کارشناس کنترل پروژه 4% 0.28 34,000 9,520
10 مستند ساز + تولید راهنما + آموزش دهنده 3% 0.21 42,500 8,925
11 کارشناس نصب و راه اندازی 4% 0.28 29,800 8,344
12 مدیر پروژه 5% 0.35 89,300 31,255
    100% 7   424273.5
ضریب تخفیف بیرجند نسبت به کشور 25% تخفیف 25% 106,068
جمع کل 318,205