پیش نمایش محصولات و نمونه قالب ها

 

 

 


 

پیش نمایش محصولات

سامانه مدیریت بیلبوردهای درون شهری

 

نقش مدیر اصلی

(ثبت کننده بیلبورد ها،تایید کننده قراردادها، ایجاد اپراتورها و کاربران و ثبت اطلاعات پایه و ..)

نام کاربری : admin

رمز عبور: admin
مشاهده صفحه ورود

نقش کاربر اپراتور

(ثبت و مدیریت متشریان، مشاهده بیلبورد و عقد قرارداد، دریافت گزارش درآمد و اجاره و ...)

نام کاربری : user

رمز عبور: user
مشاهده صفحه ورود

 

پرتال خدمات الکترونیک و بانک شرکت های تولیدی مرکز خدمات سرمایه گذاری

 


پیش نمایش پرتال

(بخش عمومی):

مشاهده

 

نقش مدیر اصلی

(برای ورود به بخش مدیریت پورتال و بانک اطلاعات شرکت های تولیدی از زیرمجموعه بانک اطلاعاتی شرکت های تولیدی روی "ورود یا ثبت نام" کلیک کنید.

نام کاربری : admin

رمز عبور: admin
مشاهده صفحه ورود

 

نقش شرکت تولیدی ثبت نام شده

(برای ورود به پنل شرکت های تولیدی از زیرمجموعه بانک اطلاعات شرکت های تولیدی روی "ورود یا ثبت نام" کلیک کنید.

نام کاربری : user

رمز عبور: user
مشاهده صفحه ورود

 

سامانه جامع آموزشگاهی

 


پیش نمایش وب سایت

(بخش عمومی):

مشاهده

 

نقش مدیر

نام کاربری : admin

رمز عبور: admin
مشاهده صفحه ورود

 

نقش کاربر

نام کاربری : user

رمز عبور: user
مشاهده صفحه ورود

 

سامانه اتوماسیون قالیشویی

 


پیش نمایش وب سایت

(بخش عمومی):

مشاهده

 

نقش مدیر

نام کاربری : admin

رمز عبور: admin
مشاهده صفحه ورود

 

نقش کاربر

نام کاربری : user

رمز عبور: user
مشاهده صفحه ورود

 

سامانه مشاور املاک آنلاین

 


پیش نمایش وب سایت

(بخش عمومی):

مشاهده

 

نقش مدیر

نام کاربری : admin

رمز عبور: admin
مشاهده صفحه ورود

 

سامانه نظام نوین انتقادات و شکایات

 


پیش نمایش صفحه ثبت شکایت

(بخش عمومی):

مشاهده

 

رهگیری شکایت

(بخش عمومی):

مشاهده صفحه ورود

 

نقش مدیریت ارشد

نام کاربری : administrator

رمز عبور: administrator
مشاهده صفحه ورود

 

نقش کاربر رسیدگی کننده

نام کاربری : admin

رمز عبور: admin
مشاهده صفحه ورود

 

سامانه مدیریت غرفه ها و نمایشگاه ها

 


پیش نمایش صفحه اجاره غرفه

(بخش عمومی):

مشاهده

 

نقش مدیریت اصلی

نام کاربری : administrator

رمز عبور: administrator
مشاهده صفحه ورود

 

نقش بازاریاب

نام کاربری : admin

رمز عبور: admin
مشاهده صفحه ورود

 

نقش اجاره کننده غرفه

نام کاربری : user

رمز عبور: user
مشاهده صفحه ورود 

بخش طراحی وب - پیش نمایش قسمت مدیریت


 

قسمت مدیریت
سیستم مدیریت محتوا

 

 

نقش مدیر

نام کاربری : admin

رمز عبور: admin
مشاهده صفحه ورود

 

نقش کاربر(ورود از طریق وب سایت)

نام کاربری : user

رمز عبور: user
مشاهده صفحه ورود


 

بخش طراحی وب - پیش نمایش قالب های حرفه ای


 

قالب حرفه ای 1
قالب حرفه ای 2
قالب حرفه ای 3
قالب حرفه ای 4
قالب حرفه ای 5
         


پیش نمایش وب سایت

(بخش عمومی):

مشاهده


پیش نمایش وب سایت

(بخش عمومی):

مشاهده


پیش نمایش وب سایت

(بخش عمومی):

مشاهده


پیش نمایش وب سایت

(بخش عمومی):

مشاهده


پیش نمایش وب سایت

(بخش عمومی):

مشاهده


 

بخش طراحی وب - پیش نمایش قالب معمولی


 

قالب معمولی
 


پیش نمایش وب سایت

(بخش عمومی):

مشاهده


 

بخش طراحی وب - پیش نمایش قالب های ساده


 

قالب ساده 1
قالب ساده 2
قالب ساده 3
قالب ساده 4
قالب ساده 5
         


پیش نمایش وب سایت

(بخش عمومی):

مشاهده


پیش نمایش وب سایت

(بخش عمومی):

مشاهده


پیش نمایش وب سایت

(بخش عمومی):

مشاهده


پیش نمایش وب سایت

(بخش عمومی):

مشاهده


پیش نمایش وب سایت

(بخش عمومی):

مشاهده